Tjenester privat sektor

Vi opplever økende etterspørsel fra de private tjenesteytende bransjene om rådgivning og veiledning rundt selskapsrettslige forhold, samt assistanse til utarbeidelse av selskapsrettslige dokumenter.

For noen yrker gjelder egne særlige krav til selskapsform og eierskap. Utviklingen går mot større praksiser og enheter, og en reduksjon i enkeltpersonsforetakene til fordel for ansvarlige selskaper og aksjeselskaper.

De frie yrkene preges av bransjeforeninger med en sterk posisjon innen sine yrkesgrupper. Dette skyldes at mange frie yrker preges av omfattende offentlig regulering og har behov for bistand knyttet til forvaltning av ulike rettigheter. Det er derfor naturlig for oss å arbeide opp mot bransjeforeningene og medlemsmassen med rådgivning og bistand.

  • Advokatvirksomhet
  • Konsulentvirksomhet
  • Meglerforretninger
  • Leger og tannleger
  • Arkitektvirksomhet
  • Kunstnere og musikere
  • Filmproduksjon