Industri og handel

Økende grad av globalisering påvirker industri- og handelsbransjen ved at forbrukerne forventer varer av høyere kvalitet, raskere leveringstid og lavere priser, samtidig som outsourcing og lavere marginer øker presset blandt konkurrenter. Suksesfulle selskaper gjenspeiles ofte i kostnadseffektivitet og økt kundefokus.

Vi har betydelig erfaring fra revisjon og rådgivning innen industri og handel. Dette omfatter blant annet teknisk utarbeidelse av regnskap, konsernregnskap og skatteberegninger.

Vi tilbyr også tjenester innen lønn, MVA-rapportering og rådgivning.