Offentlig sektor & OPS

Under denne sektoren definerer vi både generell bistand til offentlig sektor samt rådgivning knyttet til ulike offentlige og private samarbeidsprosjekter (OPS).

For oss er førstnevnte område først og fremst knyttet til å yte regnskapsfaglig bistand samt rådgivning knyttet til virksomhetsstyring mv. Vi har også erfaring fra revisjon av offentlig virksomhet, og kan bistå med finansiell og strategisk rådgivning knyttet til hel- eller deleide offentlige virksomheter.