Eiendom, bygg og anlegg

Vi har betydelig erfaring fra revisjon og rådgivning for entreprenører, samt bygg- og anleggsvirksomhet. Dette omfatter teknisk utarbeidelse av konsernregnskap, skatteberegninger, uttaks-mva, vurdering av anleggskontrakter m.v.

I tillegg har vi utført oppdrag innen effektivisering og automatisering av rutiner knyttet til finansiell rapportering.

Vi har også erfaring fra vurdering av utbyggingsprosjekter. Videre har vi bistått ved transaksjoner innen finansiell og strategisk art.

Gjennom vårt brede internasjonale nettverk kan vi bistå med å legge til rette for samarbeid og prosjektetablering på tvers av landegrenser.