Granskning og utredning

Moore Stephens selskapene kan bistå ulike aktører som bobestyrere, påtale-myndighet, tiltalte og forsvarere, samt kreditorer og aksjeeiere i situasjoner der det foreligger mistanke om misligheter, underslag, forfordeling av rettigheter mv. Vi kan fungere som sakkyndige og være bisitter til forsvarere mv.

Som del av Moore Stephens globale ressurser innen "Forensic Accounting" kan vi bistå i saker med grensekryssende og internasjonalt omfang.

Innledende vurderinger

Foreliggende forhold kan avlede et presserende behov for en førstehånds avklaring av sentrale spørsmål i saken som skal gjennomgås. Dette omfatter tilfeller hvor det oppstår tvil om en regnskapsmessig ekspert vil kunne gi et kostnadseffektiv bidrag eller om man har identifisert alle sider av saken.
Vår tjeneste "Initial Assessment" er laget for nettopp slike forhold. For en avtalt fast pris, går vi gjennom dokumentasjon og annet overlevert materiale og leverer et skriftlig svar innen en avtalt tidsplan på uforpliktelse basis. Vår erfaring er at en slik vurdering kan identifisere viktige problemstillinger sentrale for saken.

Bistand kan ytes ved
 
 • Konkursutredning
 • Tvangsavvikling
 • Mistanke om misligheter
 • Innsidesaker
 • Feilprising /overprising
 • Verdsettelse ved krav om utløsning
 • Verdsettelse ved bruk av forkjøpsrett
 • Verdsettelse av økonomisk skade
 • Granskninger ihht Aksjeloven
 • Interne granskninger mv.
 • Sikring og gjennomgang av data