Kurs for regnskapsførere

OBLIGATORISK ETTERUTDANNING FOR REGNSKAPSFØRERE - HØSTEN 2014

Profero Revisjon DA/ Moore Stephens inviterer til kurs for regnskapsførere, og har utarbeidet vedlagte tentative kursplan med relevante og nyttige kurs. Våre forelesere er statsautorisert og registrert revisor, autoriserte regnskapsførere og ledende advokater innenfor selskapsrett, skatt og avgift.

Kursene dekker krav til etterutdanning og det blir utstedt kursbevis.

Invitasjon til kurs (beskrivelser og påmeldingsskjema)

Kursene avholdes som halvdagskurs (kl. 16:00-19:30) eller heldagskurs (kl.13.00 -20.00)

Kurs iht. kursplan tilbys til kr.1 500,- per dag/ kr.900,- pr halve dag. Prisen inkluderer elektronisk kursmateriell og enkel servering. Kursavgiften må være betalt dagen kurset avholdes.

Løpende og bindende påmelding til: post@proferorevisjon.no

Kursene blir holdt i Tullins gate 2 ved Holbergsplass. Kurslokalet ligger i 2. etasje.