Transaksjonsbistand

Moore Stephens selskapene tilbyr transaksjonsbistand innenfor følgende områder;

Transaksjonsalternativ
 • Fusjoner og oppkjøp
 • Kapitalutvidelse
 • Restrukturering
 • Salg av eiendeler /rettigheter
 • Lisensiering av rettigheter
Lønnsomhetsvurdering
 • Prisanalyse og verdivurderinger
 • Finansiell analyse og due diligence
 • Second opinion analyser
Risikohåndtering
 • Regnskapsmessig due diligence
 • Skatte- og avgiftsmessig risiko
 • Implementeringsrisiko
Utvikling av modeller
 • Uvikle kontraksstruktur
 • Analyse av eierstruktur
 • Second opinion på modell
Finansiering
 • Optimalisere kapitalstruktur
 • Utarbeide finansieringsplan
 • Finansieringsdokumentasjon
 • Informasjonsmemorandum
 • Investorpresentasjoner
Implementering
 • Forhandlingsstrategi
 • Koordinering av part
 • Integrasjonsbistand