Virksomhetsstyring

Moore Stephens selskapene tilbyr bistand til effektiv virksomhetsstyring innenfor følgende områder;

Optimaliserende tiltak
 • Forbedre økonomifunksjonen
 • Finansiell styring
 • Likviditetsstyring
 • Budsjettprosesser
 • Innkjøp & anskaffelser
 • Modellering
 • Lean management
 • Endring & integrasjon
 • Transaksjonsbistand
 Preventive tiltak & kontroll
 • Risikostyring & internkontroll
 • Corporate governance
 • Compliance
 • Granskning
 • Due Diligence
 • Internprising
 • Verdsettelse
 • Regnskapspri
 • Styrearbeid