Revisjon

Revisor bidrar til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på. Vi kan bidra til at bedriften din fungerer bedre. Våre revisorer har høy kompetanse og kan bistå deg med en vidt spekter av tjenester – ikke bare årsregnskapsrevisjon. Ta en prat med din revisor om hvordan ditt selskaps behov kan møtes! Les gjerne revisorforeningens artikler om hva revisjon er, samt gode råd om hvordan du bruker revisor.

Revisjon er frivillig for små aksjeselskaper. Det er naturlig at du som har valgmuligheten vurderer hvilke behov selskapet faktisk har og hvilke konsekvenser de ulike valgene gir. Selv om du kommer til at selskapet ikke har behov for å få årsregnskapet revidert, kan det likevel være ønskelig å få en uavhengig kvalitetssikring av årsregnskapet og/eller prosesser og rutiner i tilknytning til regnskapsrapporteringen.

Selv om plikten til å få regnskapene revidert er bortfalt for de minste aksjeselskapene er det viktig å huske at alle øvrige plikter består. Du må fortsatt utarbeide årsregnskap, ligningspapirer og skattemelding, og du må fortsatt forholde deg til Skatteetaten og andre offentlige instanser.

Revisjonsfirmaer som er interesserte i å utforske mulighetene og potensialet i et samarbeid i Norge, bes ta kontakt.